Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoši smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā trīs galvenos aspektus: smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošana, mēslošana un laistīšana smiltsērkšķu komercstādījumos

Logo

Logo
 
Projekta numurs
 
22-00-A01612-000001
Iestādes loma projektā partneris
Sadarbības partneri
 LLU “Agrihorts” – vadošais,  
SIA “LAAPC”; SIA “ECO lauks”; SIA “Baltic Seaberry”
Projekta uzsākšanas datums
 
Projekta beigu datums
 
Projekta mērķis
 

1. Atrast efektīvāko pievilinātāju raibspārnmušas Rhagoletis batava masveida izķeršanai lauka apstākļos,balstoties uz veikto priekšizpēti.

2.Atrast piemērotu lamatu konstrukciju smiltsērkšķu raibspārnmušu masveida izķeršanai.

3.Atrast ekonomiski pamatotāko smiltsērkšķu laistīšanas sistēmu.

4.Atrast bioloģiskajām saimniecībām piemērota mēslojuma sastāvu un veidu, kas nodrošina ražas kvalitāti un palielina kopējās ražas apjomu.

5. Izvērtēt izstrādāto smiltsērkšķu audzēšanas tehnisko risinājumu ekonomisko lietderību.

Projekta budžets

EUR 473 245.00

Projekta vadītājs
 
Viktorija Zagorska

Projekta kontaktpersona  Andrejs Brūvelis

Projekta iestāde LLU